A platform for collaborations in respiratory research in Sweden

Behandling av personuppgifter

Personuppgiftsansvarig och ändamål för behandling av personuppgifter

Ansvarig för dina personuppgifter är Göteborgs universitet. Universitet behandlar personuppgifter i och för universitetets uppdrag som utbildningsanordnare och forskningsinstitution samt i samband med samverkan med det övriga samhället. Du hittar mer information om hur Göteborgs universitet behandlar personuppgifter här. Göteborgs universitet samlar för närvarande inte in personuppgifter på webbplatsen andassverige.se.

Offentlighetsprincipen

Göteborgs universitet är en statlig myndighet. Detta innebär att meddelanden som skickas till oss (till exempel e-post) blir allmänna handlingar som sparas och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Rätt att få ut information

Dina personuppgifter hanteras enligt lagstiftningen om allmänna handlingar och myndigheters arkiv. Enligt GDPR har du rätt att få tillgång till, rätta eller i vissa fall radera dina personuppgifter, samt rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Om du har frågor eller vill göra en begäran enligt ovan kontakta dataskydd@gu.se

Synpunkter på behandlingen av personuppgifter

Om du har synpunkter på Göteborgs universitets behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till dataskyddsombudet på dataskyddsombud@gu.se, eller ringa 031-786 00 00. Vid klagomål kan du även vända dig till Integritetsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.