A platform for collaborations in respiratory research in Sweden

Molekylära aspekter hos allergener

Allergiska sjukdomar är relativt vanliga i den allmänna befolkningen och ofta behövs det omfattande diagnostiska procedurer för att ställa en korrekt diagnos. En klinisk undersökning inkluderar vanligtvis ett pricktest vilket görs i huden. Allergisk sensibilisering innebär att man har bildat immunglobulin E (IgE)-antikroppar mot vanliga ämnen. IgE-antikropparna är riktade mot olika proteiner i allergenen (de ämnen som ger en allergisk reaktion) och olika individer kan ha olika så kallade sensibiliseringsprofiler. I ett blodprov kan man påvisa specifika IgE-antikroppar och på så vis identifiera sensibilisering och varje specifikt allergen.

Ett av våra forskningsfokus är att påvisa sensibiliseringsmönster för pälsdjursallergier (hund, katt och häst) genom att mäta specifikt IgE i blod. Våra studier har visat att IgE-antikroppar mot ett kattallergen – kallat Fel d 1 – var den vanligaste allergenen bland alla pälsdjursallergener, medan ett annat kattallergen – kallat Fel d 2 – var minst vanligt. De försökspersoner som testades positiva för Fel d 1 var mindre benägna att vara sensibiliserade för andra pälsdjursallergener. Vi har även sett att två personer med kattallergi kan ha olika sensibiliseringsprofiler. Dessutom kunde olika sensibiliseringsprofiler kopplas till olika allergiska sjukdomar. Personer med astma var mer benägna att vara sensibiliserade för ett eller flera allergener jämfört med försökspersoner utan astma.

Personer med astma var mer benägna att vara sensibiliserade för ett eller flera allergener jämfört med personer utan astma.

För personer med allergiska sjukdomar som astma och allergisk rinit är det viktigt att kartlägga hur den allergiska sensibiliseringen ser ut, eftersom sensibiliseringen har betydelse för det fortsatta sjukdomsförloppet.

Litteratur

Strinnholm A, Winberg A, West C, Hedman Suzuki S, Nwaru BI, Ekerljung L, Sjölander S, Mincheva R, Rönmark EP, Rönmark E, Lundbäck B, Borres MP, Lötvall J. Characterization of sensitization to furry animal allergen components in an adult population. Clin Exp Allergy. 2019 Apr;49(4):495-505.