A platform for collaborations in respiratory research in Sweden

Könsskillnader i astma

Vi har i decennier vetat att utvecklingen av astma och dess svårighetsgrad är olika för män och kvinnor; under barndomen är astma vanligare hos pojkar än hos flickor, men från och med puberteten blir den vanligare och svårare hos kvinnor än hos män. Detta har observerats i många delar av världen.

I West Sweden Asthma study (WSAS) har vi också sett att astma är vanligare hos kvinnor än hos män (9,1 % respektive 7,4 % år 2008 och 10,9 % respektive 8,9 % år 2016). OLIN-studierna har på liknande sätt visat att astma var vanligare hos kvinnor än hos män i undersökningar gjorda 2006 och 2016 (12,4 % respektive 10,5 % och 14,4 % respektive 11,5 %).

De observerade skillnaderna i astma mellan kvinnor och män har till stor del ansetts bero på könshormoner.

De observerade skillnaderna i astma mellan kvinnor och män har till stor del ansetts bero på könshormoner. I våra tidigare studier baserade på data från Storbritannien fann vi att användning av hormonella preventivmedel var associerat med en lägre risk att utveckla astma bland kvinnor i reproduktiv ålder. Användning av hormonella preventivmedel var också associerat med en lägre risk att drabbas av försämringsepisoder i astman. Hos kvinnor i klimakteriet var användning av menopausal hormonbehandling associerat med en lägre risk att utveckla astma, men också med en ökad risk att drabbas av astmaexacerbationer. För närvarande genomför vi ytterligare epidemiologiska studier för att undersöka om dessa fynd kan bekräftas av data från WSAS.

Litteratur

Zhang GQ, Bossios A, Rådinger M, Nwaru BI. Sex steroid hormones and asthma in women: state-of-the-art and future research perspectives. Expert Rev Respir Med. 2020 Jun;14(6):543-5.

Chowdhury NU, Guntur VP, Newcomb DC, Wechsler ME. Sex and gender in asthma. Eur Respir Rev. 2021 Dec;30(162): 210067.e.

Borna E, Nwaru B, Bjerg A, Mincheva R, Rådinger M, Lundbäck B, Ekerljung L. Changes in the prevalence of asthma and respiratory symptoms in western Sweden between 2008 and 2016. Allergy. 2019 Sep;74(9):1703-15.

Backman H, Räisänen P, Hedman L, Stridsman C, Andersson M, Lindberg A, Lundbäck B, Rönmark E. Increased prevalence of allergic asthma from 1996 to 2006 and further to 2016-results from three population surveys. Clin Exp Allergy. 2017 Jun;47(11):1426-35.06(2):282-7.

Nwaru B, Pillinger R, Tibble H, Shah SA; Ryan D; Critchley H; Price D; Hawrylowicz C; Simpson R.C; Soyiri N.I; Appiagyei F; Sheikh A. Hormonal contraceptives and onset of asthma in reproductive-age women: Population-based cohort study. J Allergy Clin Immunol. 2020 Aug;146(2):438-46.

Nwaru BI, Tibble H, Shah SA, Pillinger R, McLean S, Ryan D, Critchley H, Price D, Hawrylowicz C, Simpson C, Soyiri I, Appiagyei F, Sheikh A. Hormonal contraception and the risk of severe asthma exacerbation: 17-year population-based cohort study. Thorax. Feb 2021;76(2):109-15.

Shah SA, Tibble H, Pillinger R, McLean S, Dermot R, Critchley H, Price D, Hawrylowicz C, Simpson C, Ireneous S, Appiagyei F, Sheikh A, Nwaru B. Hormone replacement therapy and asthma onset in menopausal women: National cohort study. J Allergy Clin Immunol. 2021 May;147(5):1662-70.

Nwaru B, Shah SA, Tibble H, Syed SA, Tibble H, Pillinger R, McLean S, Ryan D, Critchley H, Hawrylowicz C, Simpson C, Soyiri I, Appiagyei F F, Price D, Sheikh A. Hormone Replacement Therapy and Risk of Severe Asthma Exacerbation in Perimenopausal and Postmenopausal Women: 17-Year National Cohort Study. J Allergy Clin Immunol Pract. 2021 Jul;9(7):2751-60.e1.